• Ny livsstil i ett nytt samhälle!

  Ny livsstil i ett nytt samhälle!

  Ingen radikal förändring kan komma till stånd så länge vi bara dövar symtom.
  Vi måste förändra vårt synsätt i grunden.

  Läs mer

 • Frigör oss från tillväxtslaveriet

  Frigör oss från tillväxtslaveriet

  Slaveriet har pågått länge nog.
  Strejkar ingen kommer det bli mycket värre.

  Läs mer

 • Det här kan du göra för klimatet!

  Det här kan du göra för klimatet!

  Det finns lösningar, det görs saker.
  Opinionsbildning, minskad konsumtion och arbetstid, småskaliga och
  alternativa energilösningar, bilpooler, matlag, stadsodling, biokol i jorden.

  Läs mer

 • Ny livsstil i ett nytt samhälle!

  Ny livsstil i ett nytt samhälle!

  Ingen radikal förändring kan komma till stånd så länge vi bara dövar symtom.
  Vi måste förändra vårt synsätt i grunden.

  Läs mer

 • Frigör oss från tillväxtslaveriet

  Frigör oss från tillväxtslaveriet

  Slaveriet har pågått länge nog.
  Strejkar ingen kommer det bli mycket värre.

  Läs mer

 • Det här kan du göra för klimatet!

  Det här kan du göra för klimatet!

  Opinionsbildning, minskad konsumtion och arbetstid, småskaliga och
  alternativa energilösningar, bilpooler, matlag, stadsodling, biokol i jorden.

  Läs mer

Aktuellt

Holma Folkhögskola

Holma Folkhögskola

Vid årsskiftet startade så äntligen Holma Folkhögskola.

Läs mer

Årsmöte/konferens

Årsmöte/konferens

Ett värmande årsmöte i Grästorp

Läs mer

Vi är Framtiden i våra händer!

Framtiden i våra Händer är en ideell förening grundad 1976 efter inspiration från Erik Dammanns bok med samma namn, som utkom 1972. Vi arbetar för en rättvis fördelning av jordens resurser och för en solidarisk livsstil.

Kom med du också!

Vi har en låg medlemsavgift, 90-500 kronor valfritt.
Betala in till pg 2 44 19-4. Ange medlem: 2016. Glöm inte namn och adress.

Kalendariet

Nordisk Folkriksdag

Plats: Nordens folkhögskola Biskops Arnö
Tid: 31 juli-4 augusti 2016

Konferenstema: Fredlig konfliktlösning en bristvara i dagens värld - kan Norden visa vägen?

Läs mer

Söndag 15 maj, Söndag 22 maj, Söndag 21 augusti, Söndag 18 september, Söndag. 22 jan 2017:

Stockholm, Tobaksspinnargatan (källarplan):

Kurs i Urban självhushållning.

Läs mer

Tisdag 30 augusti

Stockholm, Abf-huset, Sveavägen 41 kl 19.00 – 20.30 (tid för diskussion finns till kl 21

Läs mer

Läs mer om...

Om oss

Om oss

Vår förening, de förtroendevalda och vår tidning "Ny Livsstil"
Organisationer

Organisationer

Miljö, fred, solidaritet och biståndsorganisationer. Ekorörelser och landsbygd samt Rättvis handel.
Goda exempel

Goda exempel

Gunilla Winberg och Kurt Gustafsson har besökt gårdar med yrkesverksamma och idéellt arbetande människor.
Arkiv

Arkiv

"Dela Lika", artiklar, Kärngårdslista från 2012 samt resor mellan 2010-2014