Aktuellt

Holma Folkhögskola

FIVH är en av de 8 föreningarna som står bakom Holma folkhögskola med säte i Lund, men med alltmer undervisning och odling på Holma gård, nära Höör.

Vid årsmötet 2018-04-21 valdes dessa till styrelsen ordinarie resp personlig ersättare:

Biodynamikerna:  Matthias Krauss (ord.nyval, tid ers), Karin Skriver (ers nyval)

FOBO (Förbundet Organisk Biologisk Odling) Cecilia Winge (ord, omval), Carina Luccesi (ers omval)

Framtiden i Våra Händer: Lena Hjelte (ord nyval, tid ers), Karin Nilsson Jungermann (ers nyval,tid ord)

Omställningsnätverket: Anna Eklund (ord omval), Karin Grahn (ers omval)

Permakultur i Sverige: Emilia Olausson (ord nyval, tid ers), Karin Hertting (omval ers)

Sambruket i Sösdalabygden: Oscar Kjellberg (ord omval), Lars-Åke Aronsson (ers omval)

Skånes Kärngårdar: Irene Engström (ord omval), Helena Ullmark (ers omval)

Skogsträdgårdens Vänner väljer att inte vara representerade i styrelsen 2018.

Resursbank

Hus som står tomma och mark som inte brukas är en resurs som måste börja användas!

Motion nummer 54 vinnare!

Klimatriksdagens omröstning

Vår motion nr 54, Riksomfattande folkbildningskampanj, är bland de 12 vinnande motionerna i Klimatriksdagens omröstning.

Årsmötesreportage

Ett steg framåt

Vi har genomfört ett sedvanligt årsmöte. I almanackan antecknade vi helgen den 21-22 april 2018. Vårens fåglar sjöng för oss. Några blåsippor och tussilago tittade fram bland de gulbruna löven i skogsbacken bakom en imponerande stenmur. Vi var gäster hos mångårige medlemmen och styrelseledamoten Kurt Gustafsson i Axbergs Åby utanför Örebro. Ett tiotal medlemmar fick nu tillfälle att lära känna och även påverka utvecklingen av FIVH:s ädla syfte och ambitiösa verksamhet.

Verksamhetsplan

Verksamhetsåret 2018-2019

Vid årsmötet antogs följande verksamhetsplan för det kommande året.