Holma Folkhögskola

 Holma folkhögskolas styrelse, har valt Andreas Jonsson till vikarierande rektor under rektor Hugo Malms föräldraledighet och semester 1 jan 2018 - 1-aug 2018. Därefter fortsätter han som en av lärarna på skolan.  Andreas är duktig på permakultur, skogsträdgård, odling och byggnation och bor i Vångabygden norr om Kristianstad.
Nu öppnar vi för ansökningar till två helt nya kurser på Holma Folkhögskola! Den ena heter Praktisk byggnadsvård med fokus på trähantverk och är till för dig som vill lära dig att ta hand om äldre hus. Den andra heter En by ställer om och handlar om att inspirera till utveckling av hållbara lokalsamhällen. Läs om kurserna och ansök på vår hemsida www.holmafolkhogskola.se.


- Holma folkhögskola-elever deltog vid skördefesten i Lund  23-24 september med försäljning av plantor och info om skolan. Flera av medlemsföreningarna deltog också - FIVH med info och olika årgångar av Miljömagasinet med Ny livsstil, Sambruket med egenodlade grönsaker och info, FOBO med plantor, info och tidningen Odlaren. Sambruket stod också för mat och fika i restaurantdelen.

- Holma folkhögskola /alla ingående föreningar/ har skrivit under Klimatriksdagens värdegrund, samt remissvar "Schyssta pensioner" genom rektor Hugo Malm.

- Tidningen "Effekt" nr 3-2017 har en artikel " Av Sveriges 154 folkhögskolor är det bara en där omställningstanken genomsyrar alla kurser - Holma folkhögskola!"
För den som är intresserad att veta mer om Holma Folkhögskola och dess kurser finns information på www.holmafolkhogskola.se
Postadress: Holma folkhögskola, Box 195, 22 100 Lund

Kontor: Studiefrämjandet, Fabriksgatan 2, LundTelefon: 0730681262