Katarinauppropet

Ja till human flyktingpolitik, nej till svensk vapenexportFÖR EN HUMAN FLYKTINGPOLITIK mot SVENSK VAPENEXPORT

Katarina församling i Stockholm lanserade idag tillsammans Svenska Kyrkan,
 Kristna Fredrörelsen och Ärkebiskop Emeritus KG Hammar
 KATARINAUPPROPET - ett Upprop för en human flyktingpolitik och mot
 svensk vapenexport.

 Sveriges befolkning (medlemmar och icke - medlemmar i Svenska Kyrkan)
 uppmanas att besöka hemsidan www.katarinauppropet.se och där göra sin röst hörd genom att underteckna uppropet.

Målet är att genom intensivt insamlande av namnunderskrifter se till att
 svensk vapenexport blir en fråga i Kyrkovalet i september 2017 samt att  Svenska Kyrkan i förlängningen tar avstånd från denna, vilket kan leda till att
 vapenexporten blir en viktig del av valrörelsen inför Riksdagsvalet 2018.

För mer information: Olle Sahlström, emelio@ollesahlstrom.se

Katarina församling i Stockholm och Kristna fredsrörelsen startar tillsammans med f.d. ärkebiskop KG Hammar inför 2017 Katarinauppropet som ska verka mot svensk vapenexport. – Fred är vägen till fred. Världens historia visar på många exempel hur man trott motsatsen, att krig kan vara vägen till fred. Också under kyrkans historia finns exempel på hur man rättfärdigat kriget men fredens och kärlekens röster har aldrig tystnat, säger f.d. ärkebiskop KG Hammar.

FRED ÄR VÄGEN TILL FRED!

Katarinauppropet – en samtalsserie

KG Hammar och Katarinauppro-
pet uppmanar Svenska kyrkan:

Säg JA till en human fl yktingpoitik – säg Nej till svensk vapenexport.

Skriv under uppropet på hemsidan

Ett antal föredrag under våren har belyst olika typer av konfl iktlösning där den svenska vapenexporten intagit en framträdande roll. Ett avslutande möte hölls i Katarina kyrkas församlingshem i Stockholm 10 maj, där förre är kebiskopen KG Hammar och kyrkoherde Olle Carlsson uppmanade de närvarande att fortsätta arbetet för en human fl yktingpolitik och mot svensk vapenexport, bland annat genom att i kyrkovalet 17 september rösta på kandidater som är kritiska till svensk vapenexport.

Förhoppningen är att församlingarna runt om i Sverige därigenom ska stimuleras till att sätta press på Svenska kyrkan att ta avstånd från svensk vapenexport till förmån för fredliga konfliktlösningar i världens oroshärdar.

Hösten 2017 kommer Allhelgonakyrkan på Södermalm i Stockholm fungera som en mötesplats och retreat för det vidare arbetet med att en utveckla en fredsteologi.

Kontaktperson Annika Spalde, annika.spalde@gmail.com