Läs mer om...

Dokument

Här hittar du arkiverade artiklar

Läs mer

Resor

Arkiverade resor till gårdar

Läs mer

Tidningen

Här hittar du gamla nummer

Läs mer

Årsmöte 2019

En kylig, blåsig onsdagseftermiddag i april  samlades 10 förväntansfulla personer i Cinderellas avgångshall, Stadsgårdskajen, Stockholm. Vi i Framtiden i Våra Händer, FIVH, skulle deltaga i årsmöte ombord.

Dela Lika

Uppropet Dela Lika vid höst- och vårdagjämningen  togs ursprungligen fram av Sten Lundgren i tidningen Vi 1975. 
Idén fördes vidare inom Framtiden i Våra Händer, andra organisationer har följt efter.

Idédokument 98

Vid årsmötet 1997 beslutades om bildandet av en arbetsgrupp, som skulle förmedla FIVH:s syn på våra viktiga framtidsfrågor till politiker och andra beslutsfattare. Sören Lagergren blev sammankallande. Som en del av arbetsgruppens insatser har detta "Idédokument 98" utarbetats av Mats Kihlberg, Gunnar Sundberg, Sören Lagergren och Per Klasson. Det lades fram vid 1998 års årsmöte, som ställde sig bakom det.

Kärngårdslistan 2012

Kärgårdslistan


Kärngårdar bidrar till att

– bevara och utveckla långvarigt hållbara odlings- och tillverkningsmetoder

– samla och sprida kunskap och erfarenhet om självförsörjning

– främja samverkan mellan staden och landsbygden

– sprida kunskap om hur våra val påverkar världens ekosystem och därmed vardagen för människor i andra länder

Symbolen för en kärngård är tre hasselnötter. Nötternas antal symboliserar de tre grundförutsättningarna för en kärngård:

- Öppenhet för att ta emot gäster och lära ut sina erfarenheter i utbyte mot gästernas arbete och kunskaper.

- Varsamhet om människor, djur, växter, jord, luft och vatten. Man använder ofta “mjuk”, småskalig teknik och försöker få kretsloppet att slutas på .

- Framsynthet genom att man har en beredskap mot samhällets kriser och kan klara sig med enkla tekniker. På en kärngård finns som regel lokalt anpassade växter och djur, vilka utgör en levande genbank.