Läs mer om...

Dokument

Här hittar du arkiverade artiklar

Läs mer

Resor

Arkiverade resor till gårdar

Läs mer

Tidningen

Här hittar du gamla nummer

Läs mer

Annelund i byn Byn

Vi vet att Bengt Bodin är på Annelund några dagar nu. Snart bär det av hem till Stockholm igen, så det gäller att passa på. Byn ligger några mil inåt landet från Härnösand räknat.

 Besök hos Béngt Bodin, Annelund, Byn, Ångermanland

Byn ligger några mil inåt landet från Härnösand räknat. Vi tar den lilla bakvägen 331 och letar oss fram till Byn. En by där det längs en genomgående väg finns flera hus och gårdar, så var ligger Annelund? Vi ringer: Nu är vi här på vägen nedanför ett grått hus, var finns du?

– Kör en liten bit till, då ser ni en rishög på vänster sida och strax efter en grind som leder in till mig. Bengt har redan öppnat grinden och vinkar välkomnande när vi kör förbi rishögen. Här håller Bengt till så mycket som möjligt på sin fritid som nu har blivit lite mer omfångsrik efter avslutat tjänstearbete. Han och hans Viktoria köpte det lilla torpet Annelund 1:1 2008 som då hade stått tomt i cirka trettio år och var i dåligt skick. Ladugården som tidigare hade inrymt sex kor och ett par hästar samt höränne var då riven.

Bostadshuset är i stort sett, på ett pietetsfullt sett, färdigrenoverat och Bengt planerar nu för tillbyggnad på det kvarvarande uthuset. På sikt är tanken att också bygga ett nytt hus ungefär där den gamla ladugården låg och som ska inrymma stall för betesdjur och ett par arbetshästar.

Annelund ligger i norra delen av byn Byn, på västra sidan om en dalgång som smalnar av och kryper in mellan de magnifi ka skogklädda åsarna. Vi vandrar runt lite. Bengts åkrar är gräsbevuxna och snart färdiga för höskörd. På flera obrukade små gärden hos en granne gläds vi åt mängder av Smörboll eller Daldocka som den också kallas, smörblommornas stora släkting. Bortifrån bäcken i skogskanten kan man ibland höra storspovens sommarsång.

Det är en stark rofull sommarstämning. Som pensionerad från en lång tjänst som lärare och forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, och efter att ha författat och nyligen givit ut boken ”När vinden vänder”, så fi nns nu mer tid för Bengt att börja realisera några samhälleliga förändringsidéer. I boken analyserar han de gröna näringarnas situation i en värld av vikande naturresurser och i relation till ständig ekonomisk tillväxt med kraven på ökad välfärd. Han belyser mycket klart behovet av att skapa ett nytt sätt att bygga samhället om vi ska klara framtida befolkningsökning och bibehållen god livsmiljö, också för kommande generationer.

Idéer i anslutning till ett nödvändigt förändringsarbete, vill nu Bengt börja utveckla här på Annelund. Att kunna experimentera med gamla odlingsmetoder omvandlade till en ny miljömässigt skonsam tekniknivå som exempelvis inkluderar hästarnas återtåg som dragare.

Behov av sysselsättning fi nns ju och mat är en produkt som alltid kommer att ha efterfrågan eftersom sedlar och valuta inte går att äta, säger han med viss sarkasm. Det är intressant att ta del av Bengts funderingar på ett tema som är mycket viktigt att belysa och praktiskt arbeta med. Det är nödvändigt att ge framtidens framsyntare naturbrukare nya möjligheter att bli starka medagerande i samhällets omställningsarbete.

Vi sitter länge i samtal om detta vid frukostbordet efter en natt på Annelund. Men, vi måste vidare mot norr igen och Bengt ska resa söderut. Samtalen får fortsätta via andra kanaler en tid framöver. Vi ska ta den gamla grusvägen genom skogen mot Ångermanälven och Lunde som en första etapp mot Umeå.

Text och foto: Kurt Gustafsson.