Läs mer om...

Dokument

Här hittar du arkiverade artiklar

Läs mer

Resor

Arkiverade resor till gårdar

Läs mer

Tidningen

Här hittar du gamla nummer

Läs mer

Dela Lika

Uppropet Dela Lika vid höst- och vårdagjämningen  togs ursprungligen fram av Sten Lundgren i tidningen Vi 1975. 
Idén fördes vidare inom Framtiden i Våra Händer, andra organisationer har följt efter.

Den 22 september blir världen rättvis –  men bara på ett sätt. Den dagen har vi en ljusets jämlikhet. Då, vid höstdagjämningen, är dag och natt lika långa över hela jorden. Men för mänskligheten består den ojämlika fördelningen.

Vi vill ha en förändring. Därför tänker vi genom en symbolisk handling visa att vi vill dela med oss av vår orättvist stora andel. Vi gör den 22 september till en Dela Lika-dag. Då lämnar vi halva dagsinkomsten eller vår tid till stöd och arbete för världens fattiga och förtryckta. Många organisationer förmedlar sådant stöd på ett effektivt sätt. Var och en av oss väljer själv den form som hon eller han tror på.

Men det allra viktigaste är att var och en inser att vi, genom vårt sätt att leva påverkar andra – och härmed utvecklingen. Vill jag leva som en passiv konsument eller som en aktiv medmänniska? Vill jag vara en del av världens problem eller en del av lösningen?

Vi i de rika länderna har inte rätt att fortsätta plundringen och leva på de fattigas bekostnad.
 Det har redan tusentals svenskar insett och börjat leva enklare. Men en ändrad livsstil fordrar ett förändrat samhälle. Därför kräver vi att våra politiker arbetar för sådana beslut som möjliggör en värdig och solidarisk livsstil.

I Sverige och Norden har vi unika möjligheter att i stor skala prova och utveckla produktionsförhållanden och sociala mönster som ligger i linje med dessa krav.