Läs mer om...

Dokument

Här hittar du arkiverade artiklar

Läs mer

Resor

Arkiverade resor till gårdar

Läs mer

Tidningen

Här hittar du gamla nummer

Läs mer

Klimatarbete i Tidaholm

Samtal om Tidaholms miljöarbete 16/4 2019

Det var glädjande att se hur väl vi var överens om riktningen för miljö- och klimatarbetet.

Det gav tillförsikt. Men jag tycker inte att Kommunens målangivelser var tillräckligt ambitiösa. Jag tycker att vi kan kräva att varje nämnd utarbetar en Handlingsplan. Den skall kunna svara på frågorna. När? Var? Hur? Vem? Och kanske Varför? Handlingsplanerna kan gärna få finnas tillgängliga på Biblioteket.

Jag tror att det är bra att Tidaholm främjar utvecklingen av industrin. Det är inte alls säkert att Jord- och skogsbruk i framtiden( om 5-10 år) kan framställa särskilt mycket produkter. Antingen på grund av en skenande miljökatastrof eller på grund av att tillgången på drivmedel tryter.( Utsläppen av växthusgaser skall ju halveras inom 11år) Här stödjer jag mig på Jordbrukstekniska Institutet. Men det är klart, att om industriarbetarna skall kunna köpa sina livsmedel då måste det ju finnas transportkapacitet för att kunna fylla på butikerna.- En arbetsuppgift för miljöstrategen att ta itu med-

Ett försök att engagera medborgarna till arbete mot nedskräpning stödjer jag absolut.

Nedskräpningen i naturen och på land är ju bara ett symptom på överutnyttjande av jordens tillgångar. I sjöar och hav ser vi motsvarigheten genom algtillväxt och mikroplaster. Och i luften är det förorening genom rök och växthusgaser. Alla dessa problem har samma orsak, men är betydligt svårare att åtgärda. – Överutnyttjande av jordens resurser-

Ett lätt sätt att motverka överexploitering är att minska arbetstiden. Ju mer vi arbetar desto mer naturresurser förbrukar vi. Särskilt när vi tar hjälp av fossil energi. Om vi vill minska klimatavtrycket, om det är vad vi vill, då kan vi försöka att införa förkortad arbetstid under några år medan vi fortfarande kan nyttja fossil energi ,men när vi skall leva nästan helt fossilfritt förutspår jag att arbetstiden behöver förlängas. Med dagens insikter kan vi se att många problem hade undvikits om girigheten hade kunnat tyglas för 50 år sedan.

Till slut vill jag påminna dem av oss som lider av klimatångesten att vi människor inte på något sätt är unika när det gäller förmåga att omdana planeten. Vi har föregåtts av flera tidigare organismer som har skapat katastrofer för dem själva och för det biologiska livet. Jag nämner bara de gröna växterna som fyllde atmosfären med syre. En katastrof för allt anaerobt liv, som dominerade tidigare. Vissa av dessa organismer lever fortfarande men i en undanskymd tillvaro i bottnen av mossar, och under tjälen i tundran. Men de gröna växterna hade förståss inga universitet eller någon avancerad kommunikation, som kunde hjälpa dem att förutse konsekvenser. När alltså Pappa kommer hem från en flygresa och har bidragit till världens förstörelse, då är han ingen dålig människa. Han är en del av evolutionen och lever ut sin mänskliga natur! Vilket man också kan säga om Trädkramarna, miljöaktivisterna, bråkmakarna.

Rune Lindström