Kalendarium

Här hittar du allt möjligt som händer i alternativrörelsen (källa: Miljömagasinet)

Tisdag 22 maj

FN:s internationella dag för biologisk mångfald Stockholm, Norrmalmstorg klockan 18.00-19.00. Även på många andra ställen i landet.

Måndag 21 maj

Stockholm Scalateatern
Wallingatan 32-34 kl18.00
En kväll om naturens under med Jane Goodall, antropolog och schimpans-
experten, fi lmaren Mattias A. Klum och en av världens ledande miljöfors-
kare, professor i miljövetenskap Johan Rockström.