Lördag 13 januari

Stockholm, Naturskyddsföreningens kansli Åsögatan 115  kl 10.00-16.00: Skogen och klimatet

Vi vill bjuda in till ett seminarie om Skogen och klimatet, lördag den 13 januari 2018, kl 10-16 på Naturskyddsföreningens kansli Åsögatan 115 i Stockholm: Seminariet är helt gratis och vänder sig speciellt till de som är intresserade av klimatfrågor. Vi vill förmedla hur klimatfrågan hänger ihop med skydd av natur, biologisk mångfald, biobränslen och skog genom föreläsningar och diskussioner. Det hela är ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen och Skydda Skogen. Jag hoppas att ni vill sprida denna information till era medlemmar så att vi får många deltagare, tack på förhand! Hur samverkar klimatet och skogen? Lördag 13 januari 2018 Naturskyddsföreningens rikskansli, Stockholm Åsögatan 115 (2:a våningen), Stockholm 10:00 Välkomna! Kristina Bäck, initiativtagare, och Viktor Säfve, moderator, hälsar välkomna. 10:15 Verklighetens ”miljöcertifierade” skogsbruk Sebastian Kirppu, skogsbiolog 11:00 Kolcykeln och skogsbruket – hur hänger det ihop? Amanda Tas, miljövetare och ideell naturvårdare 11:45 Hur klimatsäkrar vi skogen? Stig-Olof Holm, lektor, ekologi, Umeå universitet 12:30 Paus (Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen beskostar ej lunch; lunch förtäres på valfritt matserveringsställe alternativt medhavd lunch) 13:30 Naturskyddsföreningen: Ställ krav på biobränslena Anders Friström, klimatavdelningen på Naturskyddsföreningen 14:15 Biobränslen och konsumtion – Hur använder vi skogen? Elin Götmark, Skydda Skogen, medskapare till www.klimatetochskogen.nu 15:00 Diskussion: Biobränslen 15:30 Paus, kaffe och te 15:45 Diskussion: Dags att samarbeta! Hur påverkar vi skogsbruket tillsammans? 16:15 Avslutning Anmäl ditt deltagande till Kristina Bäck, Skydda Skogen, senast den 11 januari 2018: kristina.back@skyddaskogen.se Se http://klimataktion.se/wp-content/uploads/2017/12/klimatet-o-skogen-2018.pdf