Lördag 20 oktober-21.10

Åby gård (10 km norr om Örebro)

Höstmöte i Framtiden i våra händer.

Välkommen till FIVH:s höstmöte 

Lördag 20 okt 

13.00 Samling vid Järnvägsstationen i Örebro för gemensam avfärd till Storå norr om Lindesberg. Besök på Storå Bär och Grönsaker hos Madelaine Lindqvistoch Martin Möller för att se på deras odlingar.

20.00 Kvällsunderhållning och samtal om våra projektidéer, nya former för information om framtidsfrågor, FIVH i tiden.

Söndag 21 okt.

kl 10.00 Föredrag och information om regionalt och övergripande arbete med bygdeutveckling, naturbruk, självförsörjning och hållbarhetsfrågor.

11.30 Styrelsemöte.

Anmälan snarast till Kurt Gustafsson, kansli@framtiden.a.se eller på telefon 070-2016362