Lördag 29 juli-söndag 30 juli

Danmark, Gladsaxe kommun, Höjgård: Nordisk Folkriksdag

Lördag: Eurpeiskt samarbete utanför EU, Samarbetsmodeller i Norden, Om Grönland och möjligheterna för ett nytt samarbete i de nordatlantiska områdena. 
Söndag: Kan Norden frigöra sig från tillväxtens tyranni?, Livet efter tillväxten,  Ett samhälle med nedväxt, Återuppväckandet av den kooperativa rörelsen
Kontakt: Gunilla Winberg, rigun@comhem.se
För ytterligare information och anmälan www.fritnorden.dk