Måndag 31 juli-12 augusti

Gävle. Skogsinventering med

Fältbiologerna.

Måndag 31 juli-12 augusti

Gävle. Skogsinventering med

Fältbiologerna. Endast en liten del

av skogen är skyddad. Skogsstyrelsen

kommer att pausa inventeringen av

nyckelbiotoper i nordvästra Sverige

vilket ger fritt spelrum för skogsbo-
lagen att avverka oupptäckta skogar

med höga naturvärden.

Både experter och nybörjare är

välkomna på inventeringen. Vi kommer

att bo i tält, laga mat gemensamt över

öppen eld och vara ute i fält hela

dagarna. Det blir tickor, lavar, mossor,

insekter, skogspolitik och en massa

trevligt häng.

Mer information fi nns på: https://www.faltbiologerna.se/kalendarium/inventeringsresan-2017. Kontakt: Linda Johannesson, skogsnätverket, 0760833708 lindah.johannesdottir@gmail.com.