31 juli - 6 augusti

Stockholm  Pridefestivalen

Pride House på Kulturhuset Stadsteatern vid Sergels torg öppnar vid lunch

måndag och håller öppet ända fram till fredag kväll.

Över 200 programpunkter. Föreläs-
ningar, debatter, fi lmvisningar, tea-
terföreställningar, konstutställningar

mm. Om inte annat anges är varje

programpunkt 45 minuter.

Pride Park: Festivalområdet rymmer en

rad olika utställare, till exempel för-
eningar, politiska partier, myndigheter,

religiösa samfund och kommersiella

aktörer

Prideparaden är lördagen