Söndag 15 juli

Baskemölla ekoby kl 16.00-18.00:

Vad innebär en tilltagande brunifi ering av svensk och europeisk politik? Finns det fortfarande en systemkritisk men konstruktiv kurs att lägga ut? Hur värnar vi och för demokratiska partier mål under hotet av denna neo-fascistiska uppgång? Finns are- nor utanför politiken som en grön omställning kan stödja sig på? Är MP ännu en pålitlig samhällsförändrande kraft efter ekluten med regerings- samverkan? Är klimatomställningen en överordnad agenda? fortfarande en systemkritisk men konstruktiv kurs att lägga ut? Hur värnar vi och för demokratiska partier mål under hotet av denna neofascistiska uppgång? Finns arenor utanför politiken som en grön omställning kan stödja sig på? Är MP ännu en pålitlig samhällsförändrande kraft efter ekluten med regerings- samverkan? Är klimatomställningen en överordnad agenda? Med Lotta Hedström f.d språk- rör i MP 1999-2001, Per Gahr- ton, MP:s riksdagskandidat, ini- tiativtagare till partiet 1981, Val-ter Mutt MP:s riksdagsledamot, Gudrun Schyman Fi partiledare, Max Andrersson Grön EU-parla- mentariker. lotta.hedstrom@mp.se