Tisdag 22 maj

FN:s internationella dag för biologisk mångfald Stockholm, Norrmalmstorg klockan 18.00-19.00. Även på många andra ställen i landet.

Med bland andra Rebecka Le Moine, årets miljöhjälte 2017 och initiativtagare för biologiska mångfalsdagen Staffan Lindberg, musiker, artist och koldioxidbantare, Pella Thiel, End Ecocide Sverige, Göran Greider, Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen

Konferencier: Samuel Jarrick, operasångare och aktiv i Klimataktion 

Stödjande organisationer: Framtiden i våra händer, Greenpeace, Jordens Vänner, Skydda Skogen, Klimataktion, Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Skiftet, Entomologiska föreningen, Mossornas Vänner, Svensk Lichenologisk Förening, End Ecocide Sweden och Omställningsnätverket.

Amanda Tas, Skydda Skogen
amanda.tas@skyddaskogen.se

biomangfaldkarta

Även på många andra platser i landet ordnas aktiviteter, som syns på kartan här till höger. För dessa andra arrangeman och mer information, se länk nedan.

Biologiska mångfaldens dag