Tisdag 23 oktober

Stockholm, ABF-huset Sveavägen 41 klockan 18.00-20.00.

Makten över maten

Klimatförändringarna, vattentillgången och lokal och global politik påverkar både själva matproduktionen och hur vi förhåller oss till maten både i Nord och Syd, i storstäder och på landsbygden.

Matsuveränitet och matsäkerhet är viktiga mål särskilt för matproducerande småbönder i Syd. Inom ramen för kampanjveckan Makten över maten får vi lyssna på perspektiv och erfarenheter från Indien, Brasilien och Sverige i ett gemensamt panelsamtal.

Med:

Ana Luiza Mereilles,Brasilien. Agroekologi och stöd till organisering av familjejordbrukare är i fokus.

Prashant Shinde, Mumbai,Indien. De arbetar utifrån ett klimatfokus för att utbilda elever och lärare 

P M Mohan, Tamil Nadu, Indien. De arbetar utifrån att återskapa traditionella metoder och naturresurser.

Jenny Salmson , ODLA IHOP i Tantolunden i Stockholm, har startat en folkhögskolekurs Odla lokalt - Förändra globalt.

Språk: engelska.

Arrangörer: ABF Stockholm, Framtidsjorden, Klimataktion Stockholm, Vängruppen för CIRHEP, Vängruppen för Centro Ecologico.