IPCC:s nya rapport 2018

Sammanfattning av slutsatserna

Vi vill ha minsta möjliga uppvärmning. Annars går det riktigt åt helvete. Jorden som vi känner den med allt den ger är på väg att rinna ur våra händer och ersättas av nåt mycket farligare. Det är bokstavligt talat livsfarligt för hela världen.

Här är listan på saker som blir värre med 2 C klimatuppvärmning än vid 1,5 C:

 • Alla klimatrelaterade risker för naturliga och mänskliga system
 • Högre medeltemperatur på land och till havs
 • Varmare extremväder i obebodda områden
 • Mer nederbörd i flera regioner
 • Mer torka & regnbrist i några regioner
 • Extremt kalla nätter norrut (t ex Sverige) blir ännu varmare
 • Fler varma dagar överallt, särskilt i tropikerna
 • Värre händelser vid tropiska cykloner
 • Kraftigare nederbörd globalt
 • Mer landmassa påverkas av översvämningar
 • 10 cm högre havsnivå och snabbare havsnivåhöjning.
 • 10 miljoner fler personer riskerar problem, eftersom de bor nära vattnet.
 • Större risk att Grönlands is oåterkalleligen smälter, vilket skulle höja havsnivån flera meter över hundratals till tusentals år.
 • Större risker för saltvatteninträngning, översvämning och infrastrukturskador på små öar, vid låglänta kuster och i deltaområden.
 • Fler utrotade arter.
 • Sämre färskvattentillgång
 • Sämre ekosystemtjänster
 • 105 000 arter har studerats. Andelen som kommer förlora över hälften av sitt utbredningsområde är:
  • 18 % av insekterna (jmf med 6 % vid 1,5C)
  • 16 % av växterna (8%)
  • 8 % av ryggradsdjuren (4%)
 • 1,5-2,5 miljoner kvadratkilometer ytterligare permafrost riskerar tina i hundratals år framöver.
 • Ännu varmare, surare och syrefattigare hav.
 • Sämre biologisk mångfald i haven.
 • En isfri sommar i Arktiska oceanen var tionde år, istället för var hundrade.
 • 99 % av korallreven försvinner (jmf med 70-90% vid 1,5C)
 • Större risk för oåterkallelig förlust av havs- och kust-ekosystem.
 • Förutsättningarna för liv i haven generellt.
 • 3 miljoner ton mindre fiskfångst (jmf med 1,5 miljoner vid 1,5C)
 • Värre klimatrisker relaterade till:
  • Hälsa
  • Livsmiljöer
  • Matsäkerhet
  • Vattenförsörjning>Mänsklig säkerhet
  • Ekonomisk tillväxt
 • Flera hundra miljoner fler människor riskerar fattigdom och klimatrelaterade risker vid 2C än vid 1,5C.
 • Högre värmerelaterad dödlighet.
 • Större risk att malaria, denguefeber, m fl drabbar fler och sprider sig till nya regioner.
 • Sämre skördar av majs, ris, vete och andra sädesslag.
 • Sämre näringsinnehåll i ris och vete.
 • Sämre mattillgång i södra Afrika, Medelhavsområdet, Centraleuropa, Amazonas.
 • Större risk för problem med vattenförsörjning, särskilt på små ö-stater.
 • Sämre ekonomisk tillväxt globalt. Länder i tropikerna och på södra halvklotet skulle drabbas särskilt hårt.
 • Flera klimatrelaterade risker kan överlappa och därmed öka fattigdomen i Asien och Afrika. T ex problem med energi, mat och vatten.
Källa: FN:s klimatvetenskapspanel IPCC:s Special Report 15, Summary for policymakers som släpptes 6 oktober 2018. Sammafattning och översättning till svenska av Joakim Kroksson. http://report.ipcc.ch/sr15/pdf/sr15_spm_final.pdf