FiVH:s historia

FIVH i årtal

Så här började det:

1976

Bakgrund: Erik Dammann hoppade 1972 av ett välbetalt arbete som reklamman efter en resa med familjen till en söderhavsö. Han förmedlade sina nya insikter i en bok, Fremtiden i våre hender, om situationen i världen med orättvisa och miljöförstöring, och om den enskilda människans möjligheter att genom sin livsstil och engagemang påverka samhällsutvecklingen. Boken fick ett enormt gensvar... tusentals hörde av sig och 1974 startade rörelsen Framtiden i Våra Händer i Norge. Sverige följde efter 1976.

Bo Kärnekull, Gunnar Sundberg, Robert Landsberger ordnar möte på Västerhaninge folkhögskola i november 1976. Arthur Lundqvist var talare. en servicegrupp och en arbetsgrupper bildas.

Lokalgruppen Stockholm Innerstan är livlig. Vi håller ofta till på Mäster Olofsgården. Carin Olofsson, Robert Landsberger, Bo Kärnekull och BirGitta Fahlberg (numera Tornérhielm) bland de engagerade.

1977

Året därpå har vi åtta undergrupper! Boken Framtiden i Våra Händer ges ut på svenska 1977. Tidningen Ny livsstil utkommer med sitt första nummer. 16 lokalgrupper har kommit igång.

Första årsmötet hålls på Alnarp 23–24 april. Servicegruppen blir Ansvarsgrupp. Ett RÅD bildades. Tord Björk arbetade mycket med att ta fram lämpliga namn.

1978

Nästa bok av Dammann, 10 steg mot framtiden gws ut. Årsmöte på Linköping universitet. Antalet lokalgruppera har vuxit till 43. Dela Lika lanseras, en idé skapad av Sten Lundgren.

1979

Årsmöte i Ekshärad. Stor diskussion: Kan FiVH ställa sig bakom Nej till kärnkraft? Vi beslutar att inte göra för medlemmarnas räkning. Årsmötet uttalade sitt stöd till Folkampanjen mot kärnkraft, i övrigt överlämnades till lokalgrupperna.

FIVH håller sommarläger i skärgården. Gambiagrupperna växer fram under ledning av Barbro Eketorp. Politiker frågas ut i ENKÄT i valrörelsen.

Stort idémöte hålls på Västerhaninge folkhögskola med Gunnar Sundberg, Marit Paulsson, Birgitta Hambraeus, Göran Bäckstrand, Richard Matz, Karl-Erik Eriksson, Mats Kihlberg, Claes Sjöberg med  flera.

Nästa bok av Erik Dammann, Dagen är din, ges ut.

1980

Tidningen Ny livsstil säljs genom Pressbyrån.

Dela Lika arrangeras på Jarlateatern med Hjördis Schymberg, Harry Månsus, Marit Pulssen, Anders Linder, Dominiques, Maria Bergom Larsen, Birgitta Hambraeus, Lars Norberg,Peter Larsson, Hans Engman och Roland von Malmborg.

1981

Boken Ambassadör med tjänstecykel av Bengt Gustafsson, Mats Kihlberg och Gunnar Sundberg ges ut.

Vi ordnar lokalombudsträff och sommarläger.

Årsmöte hålls på St Sigfrids folkhögskola.

Dela Lika-dag arrangeras på Konstfack.

Alternativkampanjen lanseras.

1982

Alternativkampanjen rullar på. Tältturnén arrangeras. Vi har 71 lokalombud. Alternativrörelsens gemensamma tidning Veckans Eko föds och dör. Årsmöte i Hudiksvall.

1983

Årsmöte i Lilla Edet med ca 35 röstberättigade medlemmar.

Vi inför cirkulerande ordförandeskap och har 2 139 medlemmar.

Utredningen Alternativ Framtid startar. Framtidsskogen grundas.

1984

Årsmöte i Bräkne-Hoby.

Jordens vänner flyttar in i samma lokal som FIVH på Västmannagatan.

Ett 50-tal kulturpersonligheter skriver på uppropet för Alternativ framtid.

Vi beviljas 20 000 kronor från SIDA för inventering av vänorter.

1985
1986

Årsmöte i Kungsör.

Om kärngårdar. 41 lokalombud.

Aktiva grupper: Ronneby, Lilla Edet, Västerås, Hudiksvall, Göteborg och Uddevalla.

1 399 medlemmar.

10-årsjubileum på Södra Teatern.

Aktiviterer och engagemang under året: Framtidsskogen, Alternativutredningen, Vängrupper, Kärngårdar och Svälten är onödig.

Nordiskt miljöläger arrangeras.

1987

Årsmöte hålls i Göteborg.

1988

Årsmöte i Uppsala

25% av medlemsavgiften återgår till aktiv lokalgrupp.

Vi genomför en aktion inför julhandel.

1989

Årsmöte på Skeppsholmen i Stockholm.

Vi har roterande ordförandeskap och 1246 medlemmar.

1990

Oscarshamn

1991

Årsmöte i Stockholm, på  Mariebergsgården. Medverkande: Håkan Wall.

1992

Enkät i Ny livsstil.

1993

Årsmöte i Hudiksvall

1994

Årsmöte i Stockholm.

Vi arrangerar en debatt mellan Anders Wijkman och Gunnar Sundberg på SIDA:s u-forum Är EU bra för tredje världen?

1995

Årsmöte i Stockholm

Seminarium på Solhuset om eventuellt samgående med Miljöförbundet.

1996

Årsmöte på Solhuset i Stockholm.

Vi firar 20-årsjubileum!

1997

Årsmöte i Karlstad.

Nordisk Folkriksdag i Kalmar.

1998

Årsmöte på Solhuset i Stockholm.

Idédokument 98.

Uppsatstävling. Första pris besök hos Kvalöy i Norge.

1999

Forum för systemdebatt startar.

2000

Årsmöte i Vassbo.

2001

Gemensamt årsmöte med Kärngårdar och Permakultur på Visingsö.

Ansökan till Nordiska Kulturfonden.

Boken Tillväxten ifrågasatt ges ut.

Göteborgsaktionen med utställning och Nordisk Folkriksdag.

Swedwatch.

2003

Årsmöte i Skillebyholm i Järna.

2003 läser vi i Ny livsstil ett öppet brev till regering och riksdag: Fredlig konfliktlösning - ett ansvar för Sverige, Med ett fredsinstitut och som obligatoriskt kolämne; vid pennan Lars Norberg. I januari mötte Lars 4 00 studenter vid Statens Lantbruksuniversitet i en tävling om framtidsvision. Lars Norberg röstades fram som segrare!

2004

Årsmöte på Öland.

Boken Bägaren och Svärdet av Riane Eisler ges ut. 

Arrangemang på Statsteatern. Fullt hus! Kanske berodde på att Gudrun Schyman medverkade...

2005

Årsmöte i Helsingborg.

2006

Växhuset.

Förslag på nätverket Samverket, Styrgrupp och Hemsida avvisades.  Men Sverigekartan infördes på FiVH:s egen hemsida, ingen gemensam hemsida skapades.

2007

Årsmöte på Solhuset i Stockholm.

Seminarium på Kristinehovs Malmgård Hur förhindrar vi mordet på framtiden?

2008

Årsmöte Färnebo folkhögskola.

Seminarieserien Arbeta mindre, lev mer blev ett mycket lyckat pärlband av intressanta föreläsare som talande om följande ämnen:

9 september. Hur ser det goda livet ut? med Lasse Berg
16 september skulle Anita Goldman har talat om Själens återkomst - en väg ut ur det postmoderna samhällets kris,  men Anita blev tyvärr sjuk och ersattes med mycket kort varsel av skulptören Lena Lervik sóm visade bilder på sina undersköna modersgestalter i terrakotta och berättade om dem.

23 september var det dags för Kåre Olsson att berätta om Lokalsamhällen i samverkan med varandra och med ekosystemen som svar på dagens utmaningar.

7 oktober: Från konsumism till kultur - om den skapande människans roll som vägledare och inspiratör var titeln på det Bengt Höjer spännande anförande.

21 oktober talade Christer Sanne på temat Arbeta mindre och rädda både dig själv och världen - varför lever vi inte som Keynes barnbarn?

4 november skulle Elisabet Hermodsson ha resonerat kring Varför behöver vi en ny synvända? Hon fick förhinder och i stället ställde Anders Linder upp och gav oss en bejublad kortversion av cabarén  JUSTE MILIEU.

2 december gjorde Göran Greider ett lysande inlägg på temat En värld i balans.

Anders Linder och son arundade serien med strålande framträdande.

Föredragen uppskattades och höll genomgående hög kvalité. I genomsnitt deltog cirka 40 personer per gång, dock inte många av våra egna medlemmar trots rabatterat pris.

2009

Årsmöte Åby gård iÖrebro.

2010

Årsmöte på Sjöhaga.

Seminariet Tappar livet tråden med trådlöst?

2011

Årsmöte i Ramsele.

2012

Årsmöte på Holma gård.

2013

Årsmöte i Morokulien.

2014

Årsmöte på Skillebyholm i Järna

2015

Årsmöte på Åby gård i Örebro.

2016

Årsmöte i Grästorp.

2017

Årsmöe i Färnebo.

Extra årsmöte Stockholm.

2018

Årsmöte på Åby gård i Örebro.